Ни кола ни двора


1976. № 2, 134-137

В. М. Мокиенко, Ленинград